© 2014 Ekaterini Athanasiadou-Poutetsi

#20 - Oil on canvas, Untitled

120 x 90 cm