© 2014 Ekaterini Athanasiadou-Poutetsi

#10 - Oil on canvas, Untitled

60 x 80 cm