© 2014 Ekaterini Athanasiadou-Poutetsi

#7 - Oil on canvas, Untitled

60 x 80 cm