© 2014 Ekaterini Athanasiadou-Poutetsi

#12 - Oil on canvas, Untitled

50 x 70 cm