© 2014 Ekaterini Athanasiadou-Poutetsi

#18 - Oil on canvas, Untitled

50 x 70 cm